ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 واریزی-انواع-ویزای-آمریکا

واریزی انواع ویزای آمریکا

شرط لازم برای ورود به خاک ایالات متحده آمریکا، داشتن پاسپورت آمریکایی، گرین کارت و یا ویزای معتبر است. به غیر از شهروندان ایالات متحده که عموماً محدودیتی برای ورود و خروج ندارند، مابقی متقاضیان باید قبل از سفر، اقدام به گرفتن وقت سفارت و انجام مصاحبه نمایند تا بتوانند در زمان تعیین شده بدون مشکل وارد این کشور شوند.

 

پرداخت هزینه ویزا

مطابق قوانین جاری آمریکا، متقاضیان ویزا باید پیش از تعیین وقت، مبلغ مرتبط با نوع ویزای درخواستی را به سفارت پرداخت نمایید. تعرفه ویزاها، بر اساس اطلاعیه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ اداره مهاجرت آمریکا، به شرح زیر است :

۱۶۰ دلارآمریکا

ویزاهای توریستی، کاری، درمانی B

ویزای ترانزیت C-1

ویزای کارکنان کشتی و خطوط هوایی D

ویزای دانشجویی F

ویزای مطبوعاتی I

ویزای فرصت مطالعاتی J

ویزای دانشجویی فنی حرفه ای M

NAFTA ویزای TN/TD

قربانیان قاچاق انسان T

قربانیان اقدامات جنایی U

۱۹۰ دلار آمریکا

کارگران و کارمندان موقت H

تبادلات بین کشوری L

اشخاص با توانایی های فوق العاده O

ورزشکاران و هنرمندان P

تبادلات فرهنگی بین المللی Q

مبلغان مذهبی R

۲۰۵ دلار آمریکا

ویزای سرمایه گذاری E

۲۶۵ دلار آمریکا

ویزای نامزدی K

 

پس از پرداخت هزینه می توان وقت سفارت را تأیید کرد؛ امّا متقاضیان برخی از انواع ویزاها باید هزینه های دیگری را نیز قبل از روز مصاحبه پرداخت نمایند. به طور مثال متقاضیان ویزای دانشجویی یا فرصت مطالعاتی باید مبلغ مشخصی را تحت عنوان SEVIS Fee پرداخت نمایند و تأییدیه واریز آن را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

 

سایر فرم های موردنیاز

به جز فرم DS-160، ویزای توریستی نیاز به ثبت فرم خاصی ندارد؛ اما بعضی از انواع دیگر ویزا، نیاز به ثبت Petitionدر اداره مهاجرت ایالات متحده را دارند. دانشجویان نیز باید مدارک دال بر اخذ پذیرش خود را در اختیار داشته باشند. بنابراین فرم های موردنیاز برای انواع مختلف ویزا به شرح زیر است:

 

نوع ویزا فرم مورد نیاز

F1 I-20A-B

M1 I-20M-N

J1 DS-2019

H-1B, H-2A, and H-2B I-129, I-797

L I-129S

E2 DS-156E

E1 I-140, DS-1884

K I-129F

IR1,IR2 I-130