ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 وقت-سفارت-آمریکا

تعیین وقت سفارت آمریکا

فرایند دریافت وقت سفارت در کنسولگری های مختلف سفارت آمریکا متفاوت است. توجه داشته باشید به دلیل عدم وجود رابطه کنسولی بین دو کشور ایران و آمریکا، هیچ نهاد یا آژانس مسافرتی نمی تواند در روند صدور ویزا یا اخذ وقت سفارت دخالتی داشته باشد. قوانین اصلی در همه کنسولگری های آمریکا یکسان است؛ امّا تعیین وقت سفارت آمریکا از یک روز تا چند ماه متغیّر است. بنابراین پیش از اقدام برای تعیین وقت سفارت، شرایط هر کنسولگری را در کشور موردنظرتان به طور کامل بررسی کنید تا از بروز هر گونه مشکل احتمالی جلوگیری کنید.

 

مراحل اخذ وقت سفارت آمریکا

گام اول: تکمیل فرم DS-160

اولین گام برای گرفتن ویزای آمریکا و تعیین وقت سفارت تکمیل فرم DS-160 و انتخاب نوع ویزای درخواستی است. تمام متقاضیان انواع ویزاهای موقت باید فرم    DS-160 را تکمیل کنند. بارکد ثبت نام نیز به صورت اینترنتی خواهد بود که داشتن این بارکد جهت گرفتن وقت سفارت آمریکا الزامی است.

 

گام دوم: تعیین وقت سفارت و زمان برای مصاحبه

با دریافت تقویم وقت سفارت آمریکا که هر یک دقیقه یک بار به روز رسانی می شود؛ می توانید وقت مورد نظر خود را انتخاب کنید. از این طریق به کنسولگری آمریکا اطلاع می دهید که در این تاریخ برای مصاحبه حاضر خواهید شد.

توجه داشته باشید که هر شخص به یک وقت جداگانه نیاز دارد. بنابراین کلیه متقاضیان –حتی کودکان زیر 14 سال – نیز باید در زمان مصاحبه در سفارت حضور یابند. در هنگام تعیین وقت سفارت آمریکا، اطلاعات پاسپورت باید به درستی وارد شوند. همچنین وارد کردن بارکد درج شده در تاییدیه فرم DS-160 به طور منظم و دقیق الزامی می باشد. بهتر است زمان تعیین تاریخ مصاحبه، سه الی چهار ماه پیش از تاریخ سفر باشد.

بعد از اتمام ثبت تاریخ و وقت ملاقات یک پرینت از رسید به شما ارائه می شود. این رسید دارای شماره تأییدیه است که در صورت نیاز به تغییر زمان وقت سفارت، در اختیار داشتن این شماره الزامی خواهد بود.

 

گام سوم: پرداخت وجه مربوط به مصاحبه (Visa Application Fee)

افراد متقاضی دریافت ویزا ملزم هستند هزینه ی مصاحبه به سفارت را  پرداخت کنند.

توجه داشته باشید که در بعضی از کشورها مانند ارمنستان و امارات مرحله پرداخت وجه مصاحبه قبل از مرحله گرفتن وقت سفارت می باشد.

 در صورتی که خانوادگی قصد سفر به آمریکا را دارید ساخت یک اکانت برای کل اعضای خانواده کفایت می کند.

گام چهارم: تهیه وآماده کردن مدارک و فرم های مربوطه