ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 مدارک-مورد-نیاز-ویزای-انگلستان

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت انگلیس

برای تعیین وقت سفارت انگلیس به مدارک متعددی نیاز دارید. کلیه مدارکی که در ادامه به آنها اشاره می شود باید دارای ترجمه رسمی باشند و اگر مهمور به مهر و امضای دادگستری و وزارت امور خارجه ایران باشد بر اعتبار مدارک می افزاید. در تکمیل مدارک خود کوشا باشید؛ به خصوص مدارک بانکی اعم از درآمد و مخارج ماهیانه باید شفاف و کامل باشند.

 

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت انگلیس