ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 ویزای-تجاری-انگلستان

ویزای تجاری انگلستان

ویزای تجاری انگلستان افرادی که برای حداکثر 6 ماه قصد اقامت در انگلستان جهت بررسی و برآورد طرح های تجاری را دارند می توانند برای دریافت ویزای تجاری در گروه استاندارد ویزا اقدام نمایند. افرادی که جهت انجام امور کاری همچون شرکت در کنگره، نمایشگاه و یا جلسات تجاری را دارند باید برای این ویزا اقدام نمایند. داشتن دعوتنامه برای اخذ این ویزا الزامی می باشد و متقاضی ملزم به تهیه رزرو هتل نیز می باشد.

 

برای ورود به انگلیس با ویزای STRANDARD VISA باید شرایط زیر را داشته باشید:

 

اگر می خواهید برای دریافت ویزای تجاری انگلیس اقدام کنید به مدارک زیر احتیاج دارید: