ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 مدارک-مورد-نیاز-جهت-تعیین-وقت-سفارت-آمریکا

مدارک مورد نیاز برای تعیین وقت سفارت آمریکا

 

برای دریافت وقت سفارت آمریکا به مدارک زیر نیاز خواهید داشت: