ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 کشورهای-واسط-برای-وقت-سفارت-آمریکا

کشورهای واسطه برای تعیین وقت سفارت آمریکا

همان طور که می دانید بین کشور ایران و آمریکا روابط کنسولی وجود ندارد. به همین دلیل شهروندان ایرانی که متقاضی سفر به آمریکا هستند برای دریافت وقت از سفارت آمریکا و اخذ ویزا باید به کشوری دیگر مراجعه نمایند. در حال حاضر ایرانیان می توانند برای کاهش هزینه ها در دریافت وقت سفارت آمریکا به کشورهای همسایه همچون ارمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی سفر کنند. هرچند امکان مراجعه به کلیه سفارتخانه های آمریکا در سایر کشورها وجود دارد. 

یکی از کنسولگری های که برای متقاضیان ایرانی در نظر گرفته شده است در شهر ایروان ارمنستان واقع شده است. متقاضیان ایرانی می توانند با مراجعه به سفارت آمریکا در ارمنستان اقدام به دریافت وقت سفارت کنند. مزیت کنسولگری آمریکا در ارمنستان برای شهروندان ایرانی در این است که به زبان فارسی مسلط هستند و امکان پیکاپ پاسپورت و ویزا وجود خواهد داشت.

کنسولگری اصلی در کشور آمریکا که متقاضیان ایرانی می توانند برای دریافت وقت سفارت و ویزا به آن مراجعه کنند در شهر دبی امارات قرار دارد. معمولاً امکان تعیین وقت فوری از این کنسولگری نیز فراهم است. همان طور که گفته شد شرط ورود یک شهروند ایرانی به آمریکا دریافت ویزا است و مقدمه دریافت ویزا از سفارت آمریکا واقع، رزرو وقت سفارت آمریکا است. یکی دیگر از کنسولگری های آمریکا در آنکارای ترکیه قرار دارد و رفت و آمد ایرانیان را برای دریافت وقت ویزا بسیار تسهیل نموده است. به ویژه این که کارکنان آن به زبان فارسی آشنا هستند و معمولاً وقت شما را به سرعت مشخص می کنند.