ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 وقت-سفارت-انگلستان

تعیین وقت سفارت انگلیس

بریتانیا از جمله کشورهایی است که سختگیری های کم و بیش زیادی را به متقاضیان دریافت ویزای این کشور تحمیل می کند. بنابراین سفر به کشور انگلیس مستلزم اخذ ویزای انگلیس است و از نخستین مراحل اخذ ویزای انگلیس گرفتن وقت سفارت است. برای تعیین وقت از سفارت انگلیس باید ابتدا درخواست خود را در وب سایت رسمی سفارت بریتانیا نسبت به تعیین وقت اقدام کنند. مراحل تعیین وقت سفارت انگلیس عبارتند از:

 

پس از تعیین وقت و تأیید شدن آن، متقاضی باید برای انجام انگشت نگاری و گرفتن عکس به سفارت انگلیس مراجعه کند. توجه داشته باشید که هنگام مراجعه کلیه مدارک مورد نیاز را همراه خود داشته باشید. در صورت عدم حضور در تاریخ تعیین شده، نام فرد متقاضی به صورت خودکار از فهرست درخواست ویزای انگلیس حذف خواهد شد.

 

مدارک لازم برای درخواست وقت سفارت