ستاره رویایی آمیتیس

slidebg1 اطلاعات-تکمیلی-ویزای-استرالیا

تغییر آدرس

اگر آدرس محل سکونت خود را برای مدت بیش از ۱۴ روز تغییر داده اید -در حالی که درخواست شما در حال بررسی است - باید آدرس جدید خود و مدت اقامت خود در آن آدرس را به سفارت استرالیا اطلاع دهید. سفارت استرالیا مکاتبات در مورد درخواست شما را به آخرین آدرسی که شما اعلام کرده اید ارسال خواهد کرد.

 

نرخ عدم ترک استرالیا

نرخ عدم بازگشت (MNRR) جهت محاسبه تعداد افرادی می باشد که با ویزای توریستی وارد استرالیا می شوند؛ اما پیش از انقضای ویزای خود استرالیا را ترک نمی کنند – و با افرادی که ویزای مهارتی یا دانشجویی دریافت کرده اند تفاوت دارند.

 

MNRRبه عنوان شاخص موافقت ویزای توریستی مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است توسط مسئولان برای تعیین سطح بررسی درخواست ویزا در نظر گرفته شود. اگر شما از کشوری هستید که نرخ MNRR آن بالا است به شما توصیه می شود که تا حد ممکن مدارک تکمیلی ارائه دهید که وضعیت درخواست شما را تقویت کنند.

افرادی که در زیر آمده اند لازم نیست به منظور ارائه مشاوره و کمک مهاجرتی نماینده رسمی مهاجرت باشند – و نباید برای خدماتی که ارائه میدهند هزینه ای دریافت کنند:

 

اطلاعات دریافت کننده مورد تأیید

همه مراسلات مکتوب در مورد درخواست شما به دریافت کننده مورد تأیید شما ارسال خواهد شد مگر این که مشخص کنید می خواهید که اطلاعات سلامت و یا اطلاعات شخصی مستقیماً به خود شما ارسال شود. سفارت استرالیا با آخرین دریافت کننده مورد تأیید تعیین شده در تماس خواهد بود. از آنجایی که ممکن است شما در هر زمانی و برای هر درخواستی تنها یک دریافت کننده مورد تأیید برای خود تعیین کنید.

سفارت استرالیا ممکن است برای مکاتبه با شما از ابزار مختلفی استفاده کند. با این حال ابزار الکترونیک مانند فکس یا ایمیل تنها در صورتی مورد استفاده قرار می گیرند که شما موافقت خود برای دریافت مکاتبات از این طریق را اعلام کنید.

به منظور بررسی درخواست شما ممکن است نیاز باشد سفارت در مورد اطلاعات حساس با شما مکاتبه کند برای مثال: تأیید سلامتی و بررسی های پلیسی و مدارک مالی و روابط شخصی. مکاتبات الکترونیکی امنیت کافی را ندارند و ممکن است توسط دیگران قابل رویت یا مداخله باشند مگر به میزان کافی رمزگذاری شده باشند.

اگر با مکاتبات سفارت استرالیا از طریق ابزار الکترونیکی موافق هستید اطلاعاتی که ارائه می دهید تنها توسط سفارت استرالیا به هدفی که آنها را ارائه کرده اید استفاده می شود؛ مگر این که اجبار قانونی یا ضرورتی وجود داشته باشد که از این اطلاعات برای اهداف دیگری استفاده شود یا موافقت شود که برای اهداف دیگر از آنها استفاده شود.

دولت استرالیا هیچ مسئولیتی در قبال امنیت و درستی اطلاعات ارسال شده به سفارت استرالیا از طریق اینترنت یا ابزار الکترونیک نمی پذیرد. اگر به شخص دیگری اجازه داده اید که از طرف شما مدارک را دریافت کند و این فرد می خواهند که به صورت الکترونیکی مکاتبه کند امضای این فرد در فرم ۹۵۶ یا ۹۵۶A  برای نشان دادن رضایت او با این شکل مکاتبه ضروری است.

 

توجه: مکاتبات الکترونیکی سریع ترین ابزار ارتباط موجود می باشند و سفارت استرالیا ترجیح می دهد به صورت الکترونیکی مکاتبات را انجام دهد زیرا این کار باعث سرعت در بررسی درخواست ها می شود.